Företaget

Optimal Assistans
Om oss

Vi på Optimal Assistans kan hjälpa dig

Kontakta oss så får du fri information om vilka behov du kan ha av säkerhetsrådgivning eller annan farligt gods-information.

Vi jobbar idag med ett antal åkerier och avsändarföretag som utför nationella/internationella transporter på väg och sjö.

Vi jobbar med andra säkerhetsrådgivare och jurister inom “farligt gods-sektorn”, alla med stor kompetens och olika specialområden.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss så får du fri information om vilka behov du kan ha av säkerhetsrådgivning eller annan farligt gods-information.