ADR-utbildningar:

Kurser från 6-23 personer
Grundkurs styckegods: Pris 4400:- 
Repetitionskurs: Pris 4000:- 

Klass 1 Explosiva ämnen

Separat kurs 1 dag 2000:-
Grundkurs + klass 1 1500:-

Klass 7 Radioaktiva ämnen

Separat kurs 1 dag 2000:-
Grundkurs + Klass 7 1500:-

Tanktransport 

Separat kurs 2 dagar 2500:- 
Grundkurs + Tanktransport 2250:-

 

Utbildning enligt ADR 1.3 & IMDG 1.3 

Avsändare med flera enligt ADR 1.3

För personal som är involverad i farligtgods-hanteringen samt förare av fordon som transporterar enligt ADR 1.1.3.6 värdeberäknad mängd farligt gods.Förare som transporterar farligt gods i begränsade mängder. Nytt från 1/1 2015.

Landbaserad personal enligt IMDG 1.3.1.2
Kurslängd c:a 3-8 timmar 
Kontakta oss för kurskostnad

Nya examinationsrutiner för ADR-förare OBS NYTT DATUM

Nu är det mindre än ett år kvar tills MSB förändrar förfarandet för examination av ADR-förare. Från och med den 1 mars 2019 ska föraren skriva prov hos Trafikverket istället för i direkt anslutning till utbildningstillfället.

Bokning och prov

Ändringarna påverkar inte själva ADR-utbildningarna, de kommer fortsätta att genomföras på samma sätt som idag. Skillnaden blir att själva provet görs vid annat tillfälle och vid Trafikverkets förarprovskontor. Föraren kommer själv att boka och betala provtillfället/-na i bokningsportalen på Trafikverkets webbplats. Det kommer troligen att bli 73 platser spridda över hela landet som kommer att erbjuda ADR-prov.

Inga pappersprov

MSB har sedan en tid tillbaka arbetat med att digitalisera frågor och prov. För att administrera alla godkända utbildningsanordnare och lärare i det nya systemet har även en webbapplikation tagits fram. I den applikationen ska utbildningsanordnare och lärare anmäla sina utbildningar till MSB. Den ansvarige läraren ska också i webbapplikation registrera de förare som utbildats så att de blir berättigade till att få skriva provet.  MSB återkommer med inloggningsuppgifter.

Preliminär tidplan

För tillfället arbetar MSB, Trafikverket och Transportstyrelsen med att koppla samman de olika delar som krävs för att allt ska fungera i det nya systemet. Det nya systemet för examination av ADR-förare är tänkt att gå i skarp drift i september nästa år. Provtillfällen för september månad kommer att gå att boka hos Trafikverket fr.o.m. juni månad. Ett antal användartester i systemet planeras redan i februari 2018. MSB återkommer med mer detaljer kring detta.

När kan jag göra min ADR kurs:

Om du går en Repkurs ett år innan ditt intyg går ut får du förlängt med 5 år plus den tiden du går tidigare.

Exempelvis ditt intyg går 4/5 2019 du går en ADR kurs i juni 2018 kommer ditt nya intyg att gälla till 4/5 2024.

Om du går en repkurs mer än ett år tidigare kommer ditt nya intyg att gälla i 5 år från kursdatum (examinations datum).Kontakta oss