APV 2019 STEG 1 1.1 OCH 1.2  

 

Tider för APV Steg 1.1 + 1.2 kl. 16:00 - ca 21:00.

 

 

 

Kursledare Leif Söderman

 

Kvällskurser APV

 

Tider för Nivå 1.1 och 1.2 kl. 16:00 - 21:00.

 

27/3 Spikgatan 1 Uppsala MLT AB

25/4  Spikgatan 1 Uppsala MLT AB 

22/5  Spikgatan 1 Uppsala MLT AB

 

 

 

Till Trafikverkets hemsida.

 

 

 

 

 

 

 

STEG 2 är certifiering för vissa arbetsuppgifter prov skall göras på ett förarprövarkontor.

För vidare info ring 0708 39 28 58 ellee mejla leffe@optimalassistans.com  

 

 Kontakta oss