Säkerhetsrådgivning Farligt gods

Vi på Optimal Assistans kan hjälpa dig.

Kontakta oss så får du fri information om vilka behov du kan ha av säkerhetsrådgivning eller annan farligt gods-information.

Vi jobbar idag med ett antal åkerier och avsändarföretag som utför nationella/internationella transporter på väg och sjö.

Vi jobbar med andra säkerhetsrådgivare och jurister inom "farligt gods-sektorn", alla med stor kompetens och olika specialområden.


För att läsa vidare om säkerhetsrådgivning: www.msb.seKontakta oss