Säkerhetsrådgivning Farligt gods

Vi på OPTIMAL ASSISTANS kan hjälpa dig.

Kontakta oss så får du fri information om vilka behov du kan ha av säkerhetsrådgivning eller annan farligt godsinformation.

Vi jobbar idag med ett antal företag.

- Åkerier med internationella transporter.
- Avsändarföretag inom kemindustrin väg och sjö.
- Företag med farliga avfallstransporter.

Vi jobbar med andra säkerhetsrådgivare och jurister inom "farligt godssektorn" alla med stor kompetens och olika specialområden.


För att läsa vidare om säkerhetsrådgivning: www.msb.se

Kontakta oss